mayanh_stroke_quickmenu yte_stroke_quickmenu yte_quickmenu tivi_stroke_quickmenu oto_stroke_quickmenu event phukiencongnghe3_quickmenu arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile giay1_stroke_quickmenu giaydep shoping-flow-xacnhan-line shoping-flow-da-xac-nhan-line shoping-flow-dangvanchueyn-line shoping-flow-dagiaohang-line shoping-flow-xacnhan shoping-flow-da-xac-nhan shoping-flow-dangvanchueyn shoping-flow-dagiaohang line shoping-flow-hoantat-line shoping-flow-hoantat angle-up angle-down close may-anh-may-quay-phim close email password fb g+ 111

Công Ty Nội Thất Thủy Nam

 Công Ty Nội Thất Thủy Nam

12-01-2013 Hà Nội
 
Thông tin Liên hệ
Bàn làm việc SMM1800H
Toàn Quốc 724 21-01-2013 15:34
0Liên hệ
 
  • Chi tiết sản phẩm

Bàn chính MCD1800H: W1800 x D800 x H750.
Bàn phụ ACD1200H: W1200 x D450 x H660.
Hộc di động SM1830FH: W407 x D520 x H555.
 
x