mayanh_stroke_quickmenu yte_stroke_quickmenu yte_quickmenu tivi_stroke_quickmenu oto_stroke_quickmenu event phukiencongnghe3_quickmenu arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile giay1_stroke_quickmenu giaydep shoping-flow-xacnhan-line shoping-flow-da-xac-nhan-line shoping-flow-dangvanchueyn-line shoping-flow-dagiaohang-line shoping-flow-xacnhan shoping-flow-da-xac-nhan shoping-flow-dangvanchueyn shoping-flow-dagiaohang line shoping-flow-hoantat-line shoping-flow-hoantat angle-up angle-down close may-anh-may-quay-phim close email password fb g+ 111
x
 
670.000 đ
Máy thủy bình tự động Topcon
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
13-07-2019 Ngày đăng: 13-07-2019
700.000 đ
Bộ đàm cầm tay Baofeng BF-888s
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
21-06-2019 Ngày đăng: 21-06-2019
1.900.000 đ
Máy cân mực laser KAP-808 tia xanh
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
19-06-2019 Ngày đăng: 19-06-2019
6.600.000 đ
Bán máy thủy bình Sokkia
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
19-04-2019 Ngày đăng: 19-04-2019
80.000.000 đ
Máy toàn đạc Nikon DTM Nhật Bản
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
23-10-2017 Ngày đăng: 23-10-2017
380.000 đ
Ống nhòm
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
18-10-2017 Ngày đăng: 18-10-2017
1.200.000 đ
Máy bộ đàm
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
18-10-2017 Ngày đăng: 18-10-2017
150.000.000 đ
Giá máy toàn đạc điện tử
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
09-10-2017 Ngày đăng: 09-10-2017
150.000.000 đ
Máy toàn đạc điện tử
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
27-09-2017 Ngày đăng: 27-09-2017
20 đ
Máy kinh vĩ điện tử
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
26-09-2017 Ngày đăng: 26-09-2017
20 đ
Máy kinh vĩ quang cơ
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
26-09-2017 Ngày đăng: 26-09-2017
2 đ
Máy đo khoảng cách laser bosch
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
25-09-2017 Ngày đăng: 25-09-2017
2 đ
Máy đo khoảng cách laser
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
23-09-2017 Ngày đăng: 23-09-2017
20 đ
Chuyên đo khảo sát và thi công những công trình
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
21-09-2017 Ngày đăng: 21-09-2017
20 đ
Máy kinh vĩ là gì?
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
19-09-2017 Ngày đăng: 19-09-2017
7 đ
Cách tính cao độ điểm bất kỳ từ mốc cao độ góc
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
14-09-2017 Ngày đăng: 14-09-2017
7 đ
Máy thủy bình Hậu Giang
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
14-09-2017 Ngày đăng: 14-09-2017
7 đ
Cách đo cao độ hình học từ giữa bằng máy thủy bình
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
13-09-2017 Ngày đăng: 13-09-2017
7 đ
Máy thủy bình Cà Mau
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
13-09-2017 Ngày đăng: 13-09-2017
150 đ
Các chức năng và màn hình đo máy toàn đạc điện tử Topcon
Công ty Cổ Phần Trắc Địa Hải Ly
Địa chỉ: 120D Trần Phú-Cái Khế-Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
11-09-2017 Ngày đăng: 11-09-2017
x