mayanh_stroke_quickmenu yte_stroke_quickmenu yte_quickmenu tivi_stroke_quickmenu oto_stroke_quickmenu event phukiencongnghe3_quickmenu arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile giay1_stroke_quickmenu giaydep shoping-flow-xacnhan-line shoping-flow-da-xac-nhan-line shoping-flow-dangvanchueyn-line shoping-flow-dagiaohang-line shoping-flow-xacnhan shoping-flow-da-xac-nhan shoping-flow-dangvanchueyn shoping-flow-dagiaohang line shoping-flow-hoantat-line shoping-flow-hoantat angle-up angle-down close may-anh-may-quay-phim close email password fb g+ 111

Công ty CP KHKT Phượng Hải

 Công ty CP KHKT Phượng Hải

12-09-2018 Toàn Quốc
 
Thông tin Liên hệ
Tổng cộng có 41 sản phẩm

Danh sách sản phẩm

ISO 17025 phòng thí nghiệm
Liên hệ

ISO 17025 phòng thí nghiệm

Sink Bench
Liên hệ

Sink Bench

Type T Wall Bench
Liên hệ

Type T Wall Bench

Type E Wall Bench
Liên hệ

Type E Wall Bench

Type T Central Bench
Liên hệ

Type T Central Bench

Type E Central Bench
Liên hệ

Type E Central Bench

Tủ đựng hóa chất không khử mùi
Liên hệ

Tủ đựng hóa chất không khử mùi

Tủ đựng hóa chất cơ bản
Liên hệ

Tủ đựng hóa chất cơ bản

Bàn thí nghiệm trung tâm
Liên hệ

Bàn thí nghiệm trung tâm

Bestlab fumehood BLA-1.2
Liên hệ

Bestlab fumehood BLA-1.2

 
x