mayanh_stroke_quickmenu yte_stroke_quickmenu yte_quickmenu tivi_stroke_quickmenu oto_stroke_quickmenu event phukiencongnghe3_quickmenu arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile giay1_stroke_quickmenu giaydep shoping-flow-xacnhan-line shoping-flow-da-xac-nhan-line shoping-flow-dangvanchueyn-line shoping-flow-dagiaohang-line shoping-flow-xacnhan shoping-flow-da-xac-nhan shoping-flow-dangvanchueyn shoping-flow-dagiaohang line shoping-flow-hoantat-line shoping-flow-hoantat angle-up angle-down close may-anh-may-quay-phim close email password fb g+ 111

Nội thất Tâm Phát

 Nội thất Tâm Phát

Đơn vị trực tiếp sản xuất nội thất văn phòng, nội thất nhà ở, bàn ăn công nghiệp và bàn thí nghiêm cho các trung tâm, trường học. Ngoài ra còn có giường tầng sắt cho các dự án.
17-12-2018 Toàn Quốc
 
Thông tin Liên hệ
Tổng cộng có 6 sản phẩm

Bàn thí nghiệm

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT09
Liên hệ

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT09

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT10
Liên hệ

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT10

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT01
Liên hệ

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT01

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT04
Liên hệ

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT04

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT14
Liên hệ

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT14

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT15
Liên hệ

Bàn thí nghiệm trung tâm BTNTT15

 
x